Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO NR. VIII-1968 1821 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1821 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1821 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas neteisėtai paveikė sąžiningą aukšto meistriškumo sporto varžybų eigą arba rezultatą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                         Julius Sabatauskas

 

Algirdas Sysas