Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR.VIII-1316 1 PRIEDO

 

PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2017 m.   mėn.    d. Nr. XIII-

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

 

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

 

valstybės tarnybos įstatymo

 

1 priedas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ KATEGORIJOS IR PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI

 

(Baziniais dydžiais)

 

Pareigybių kategorijos

Pareiginių algų koeficientai

1

3,3

2

3,5

3

3,7

4

3,9

5

4,1

6

4,3

7

4,5

8

4,7

9

4,9

10

5,1

11

5,4

12

5,8    

13

6,4

14

7,0

15

7,8

16

8,7

17

9,7

18

10,8

19

11,9

20

13

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas  įsigalioja 2018 m.  sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia: Seimo narys                                                                             Jurgis Razma