Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL ANTANO ALGIMANTO MIŠKINIO PETICIJOS

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai atmesti Antano Algimanto Miškinio peticijoje pateiktus pasiūlymus papildyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą nuostatomis, kad elektros energijos garantinio tiekimo kaina būtų nustatoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtą ir patvirtintą metodiką ir kad ši kaina būtų viešai skelbiama, taip pat kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turėtų nagrinėti vartotojų skundus dėl šios kainos taikymo.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis