Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“

PAKEITIMO

 

2018 m.                       d. Nr.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų ir Lietuvos Respublikos Seimo narių siūlomi teisės aktų projektai“ 153 punktu:

 

„153.

XIIIP-2912

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

Seimo nariai“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                  Arūnas Gumuliauskas