Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos

 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO Nr. IX-1007 17 straipsnio Pakeitimo

 

įstatymas

 

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 59 puntu ir ją išdėstyti taip:

 

 

59) pagrindinio būsto nuomos išlaidos, neviršijančios dešimtadalio deklaruotų metinių pajamų, jei būsto nuomos sutartis yra įregistruota Registrų centre ir asmuo neturi deklaruoto jam priklausančio gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto.“

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys