Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“

PAKEITIMO

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos II skyriaus pirmąjį skirsnį „Aplinkos apsauga“ 25 punktu:

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

25.

XIIIP-644

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

AAK

gegužė

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                             Kęstutis Mažeika