ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO

KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                                d. Nr. T- 

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti tokios sudėties privatizavimo priežiūros instituciją – Šiaulių miesto savivaldybei

priklausančių akcijų privatizavimo komisiją:

Antanas Bartulis – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Vincas Urbonavičius – Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;

Vaida Kalasevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;

Laura Steponkienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja;

Daiva Zeninienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas; 

Vladas Artūras Balsys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas;

Egidijus Jankauskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, politinio komiteto „Šiaulių labui“ atstovas.                                                                              

2. Patvirtinti:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos pirmininku Antaną Bartulį;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos pirmininko pavaduotoju Vincą Urbonavičių;

2.3. Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. T-84 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras