Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2019 m.  rugpjūčio       d. Nr. XIII-
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 86 straipsnio 4 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo pirmininkas                                                                                                                   

 

 

teikia:                                                                                                  Viktoras Pranckietis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2019 m. rugpjūčio     d.

nutarimu Nr. XIII-   

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS

DARBŲ PROGRAMA

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

1.  

XIIIP-3576

(2)

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 9, 15 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Ramūnas Karbauskis,

Agnė Širinskienė

2.  

XIIIP-3692

(2)

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364, 365 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Rimantė Šalaševičiūtė/

7 SN

3.  

XIIP-4833

(2)

Darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vanda Kravčionok/ 8 SN

4.  

XIIIP-3574

(3)

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Rimantė Šalaševičiūtė, Rimantas Jonas Dagys

5.  

XIIIP-3481

(2)

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Rimantė Šalaševičiūtė/

3 SN

6.  

XIIIP-2288 GR

Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

7.  

XIIIP-3761

Seimo protokolinis nutarimas „Dėl pritarimo Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūros siūlymui į Europos Komisijos narius“

Vyriausybė

8.  

nereg.

Seimo nutarimai dėl teisėjų

Respublikos Prezidentas/

Seimo nariai

9.  

 

Įgaliojimų Vyriausybei suteikimas iš naujo

 

10.

 

Ministrų priesaikos