.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


Lietuvos transporto saugos administracijai

 

Lietuvos savivaldybių asociacijai

 

Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“

 

Lietuvos keleivių vežimo asociacijai

 

 

Nr.      

 

Į                           Nr.      

 

 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO

 

Susisiekimo ministerija teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Įsakymo projekto tikslas – sudaryti galimybę vežėjams pratęsti laikinai stabdytų tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų sustabdymą papildomam 6 mėnesių laikotarpiui. Ekstremali situacija Lietuvoje panaikinta 2022 m. gegužės 1 d., todėl šiuo metu sustabdyti vežėjų reisai turėtų būti atnaujinti nuo 2022 m. birželio 1 d. Pakeitimu siūloma nustatyti laipsnišką sustabdytų maršrutų atnaujinimą bei pereinamojo laikotarpio šiam atnaujinimui numatymą. Greitas (per 1 mėnesį) sustabdytų reisų atnaujinimas lems nuostolių didėjimą vežėjų veikloje, nes keleivių taip greitai tolimojo susisiekimo maršrutuose daugiau neatsiras. Be to, pasiruošimas sustabdytų maršrutų atstatymui reikalauja laiko: reikia perskirstyti transporto priemones, priimti darbuotojus į darbą, t.y. iš esmės atlikti visus pasiruošimo darbus, kuriems 1 mėn. laikotarpis nėra pakankamas.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Atsižvelgiant į nedidelę Įsakymo projekto apimtį ir į tai, kad šiuo metu sustabdyti vežėjų reisai turėtų būti atnaujinti nuo 2022 m. birželio 1 d., prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti skubos tvarka per 3 darbo dienas nuo Įsakymo projekto paskelbimo. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.

Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės (grupės vadovas Vladislav Kondratovič, tel. 239 3867, el. p. [email protected]) patarėjas Marius Pakėnas, tel. 239 3928, el. p. [email protected].

PRIDEDAMA:

1. Įsakymo projektas, 1 lapas;

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

 

 

Susisiekimo viceministras

 

 

 

Julius Skačkauskas

M. Pakėnas, tel. (8 5) 239 3928, el. p. [email protected]