Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 464 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 464 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 464 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

464 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas

1. Aparatūrai ir įrenginiams taikomų reikalavimų nesilaikymas, aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas, aparatūros, įrenginių, radijo siuntimo, radijo stebėsenos įrenginių naudojimas ir (arba) įvežimas į Lietuvos Respubliką be leidimo, kai leidimas reikalingas pagal teisės aktus, radijo ryšio slopinimo įrenginių neteisėtas naudojimas ir (arba) laikymas

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas teisės naudoti arba teisės įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius atėmimas nuo trijų mėnesių iki vienų metų.

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas aparatūros, įrenginių, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginių konfiskavimas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas