Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL SAKARTVELO ŽINGSNIŲ EUROINTEGRACIJOS KELYJE

 

2023 m.  d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tvirtai išreikštą Sakartvelo žmonių siekį integruotis į Europos Sąjungą (toliau – ES) ir NATO, tvirtą Lietuvos paramą europinei ir euroatlantinei integracijai bei Sakartvelo vykdomoms plataus užmojo reformoms;

atkreipdamas dėmesį į tvirtą Lietuvos paramą Sakartvelo suverenitetui ir teritorijos vientisumui pagal tarptautiniu lygmeniu pripažintas jo sienas;

pažymėdamas abipusį Lietuvos ir Sakartvelo suinteresuotumą stiprinti ir plėtoti dvišalius santykius remiantis demokratijos, teisės viršenybės, žmogaus teisių ir laisvių, europinių ir euroatlantinių vertybių principais;

atkreipdamas dėmesį į Sakartvelo Vyriausybės pateiktą šios valstybės paraišką tapti ES nare ir tvirtą bei nuoseklią Lietuvos paramą šiam siekiui;

prisimindamas 2008 m. Bukarešte vykusio NATO aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją, kurioje teigiama, kad Sakartvelas taps NATO valstybe nare, ir tvirtą bei nuoseklią Lietuvos paramą šiam Sakartvelo siekiui;

primindamas bandymą priimti prieštaringai vertinamus ir masinius plačiosios visuomenės protestus sukėlusius „užsienio agentų“ įstatymo projektus, kurie, pasipriešinus visuomenei, buvo atmesti;

pabrėždamas būtinybę užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisves;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Ukrainos pusėje prieš Rusijos Federacijos okupacines pajėgas kovoja ir sakartveliečiai – dar 2014 m., netrukus po to, kai Rusijos Federacija neteisėtai aneksavo Krymą ir pradėjo kurstyti neramumus rytiniame Donbaso regione, jie suformavo Sakartvelo legioną;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad nuo 2021 m. spalio mėn. Sakartvele sulaikyto buvusio šios šalies prezidento ir Ukrainos piliečio Michailo Saakašvilio, kuris šiuo metu yra medicinos centre „Vivamedi“ Tbilisyje, sveikatos būklė išlieka itin sunki ir kelia grėsmę jo gyvybei, bei primindamas, kad 2022 m. gruodžio mėn. Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis viešai kreipėsi į Sakartvelo Vyriausybę dėl M. Saakašvilio sveikatos būklės, ragindamas parodyti gailestingumą ir leisti jam gydytis užsienyje;

pažymėdamas, kad 2022 m. gegužės 16 d. opoziciją palaikančio televizijos kanalo „Mtavari“ direktoriaus Nikos Gvaramios nuteisimas laisvės atėmimo bausme kelia rimtų klausimų dėl teisinio proceso nepriklausomumo,

vertina Sakartvelo pasiektą pažangą europinės ir euroatlantinės integracijos kelyje bei ragina nenukrypti nuo šio kelio;

skatina visas Sakartvelo politines jėgas grįžti prie 2021 m. balandžio 19 d. ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarpininkauto susitarimo ir jo nuostatų įgyvendinimo, kaip reikšmingo pagrindo tolesniems Sakartvelo siekiams integruotis į ES ir NATO;

ragina Sakartvelo valdžios institucijas susilaikyti nuo bet kokių prieštaringai vertinamų, žmogaus teises, žodžio laisvę varžančių, pilietinės visuomenės veiklą ribojančių ir (ar) Sakartvelo stojimui į ES ir NATO kenkiančių įstatymų leidybos ir kitų iniciatyvų;

kviečia Sakartvelo Vyriausybę palaikyti su Rusijos agresija kovojančią Ukrainą, nes ši šalis kovoja ne tik už savo, bet ir už viso regiono saugumą ir laisvę;

ragina Sakartvelo Vyriausybę prisijungti prie Vakarų bendruomenės taikomų sankcijų Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai ir užtikrinti šių sankcijų tinkamą ir griežtą įgyvendinimą;

ragina Sakartvelo institucijas nedelsiant inicijuoti sprendimus dėl Ukrainos piliečio M. Saakašvilio perkėlimo į Ukrainos, ES valstybių narių ar JAV gydymo įstaigą, kur jam būtų suteikta reikiama kvalifikuota medicinos pagalba.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                        Emanuelis Zingeris

 

Raimundas Lopata

 

Žygimantas Pavilionis

 

Arminas Lydeka

 

Marius Matijošaitis

 

Audronius Ažubalis

 

Antanas Vinkus