Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL  PAVEDIMO VYRIAUSYBEI AR JOS ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI  PRIVALOMOJO REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO AGITACIJOS LAIKOTARPIU INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE ŠIUO REFERENDUMU SPRĘSTI TEIKIAMO KLAUSIMO SVARBĄ VALSTYBĖS IR TAUTOS GYVENIMUI

 

2018 m.                d. Nr. 

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgęs į privalomajam referendumui, paskelbtam 2018 m. spalio 18 d. priimtu Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-1537 Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, teikiamo sprendimo svarbą;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo  Nr. XIII-1830 18 straipsnio 7 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai (institucijoms) valstybės biudžeto lėšomis privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo agitacijos laikotarpiu informuoti visuomenę apie šiuo referendumu spręsti teikiamo klausimo svarbą Valstybės ir Tautos gyvenimui.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys

 

Ramūnas Karbauskis