Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO IR JO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m.                 d.   Nr. T-

Šiauliai

 


 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“, 22 ir 29 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą;

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo tvarkos aprašą.

2. Įgyvendinti šios sprendimo 1.1 papunkčiu patvirtinto plano pirmąjį atsinaujinančių išteklių energijos plėtros koncepcinį scenarijų.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   

 

 

part_0442f922048549b59fe42b5d14ea485b_end