Projektas

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI  ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                         d. Nr.                 

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. T-92 „Dėl Šiaulių rajono gyventojų, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų, nemokamo važiavimo Šiaulių miesto maršrutais“,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras