Projektas

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m.            d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m.      pažymą Nr. O5E-      „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ patvirtintas Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles:

1. Papildyti 14 priedo lentelę „Elektros energijos skirstymo veiklos ataskaita“
12 punktu:

 

 

„Per I pusmetį1

Per II pusmetį1

Nuo metų pradžios

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

12.

Elektros energijos garantinis tiekimas:

 

 

 

 

 

12.1.

Vartotojų skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.

 

 

 

 

 

12.2

Parduotas elektros energijos kiekis, tūkst. kWh

 

 

 

 

 

12.3.

Pajamos už parduotą elektros energijos kiekį, tūkst. Eur“

 

 

 

 

 

 

2. Papildyti 16 priedo lentelę „Elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita“ 10.1.1 papunkčiu:

„10.1.1

– iš jų reguliuojamomis kainomis“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildyti 16 priedo lentelę „Elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita“ 14.1.1 papunkčiu:

„14.1.1.

– iš jų reguliuojamomis kainomis“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildyti 16 priedo lentelę „Elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita“
15.1.1.1 papunkčiu:

„15.1.1.1.

– iš jų reguliuojamomis kainomis“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildyti 16 priedo lentelę „Elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita“
15.2.1.1 papunkčiu:

„15.2.1.1.

– iš jų reguliuojamomis kainomis“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas