Projektas Nr. XIIIP-1607(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMO NR. IX-856 PRIPAŽINIMO

NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.                               d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-856 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą Nr. IX-856 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių

komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                              Povilas Urbšys