Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO, ŠIAULIŲ „DERMĖS“ IR ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLŲ, ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro nuostatus;

1.2. Šiaulių „Dermės“ mokyklos nuostatus;

1.3. Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos nuostatus;

1.4. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro nuostatus.

2.   Įgalioti Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro, Šiaulių „Dermės“ mokyklos, Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro direktorius pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro, Šiaulių „Dermės“, Šiaulių „Ringuvos, Šiaulių sanatorinės mokyklų ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“ 1.1–1.3 ir 1.5 papunkčius.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras