PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

 

Projektas       

 

 

 

 

Sprendimas

DĖL SIŪLYMO PAKEISTI KAUNO REGIONO INTEGRUOTą TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ, PATVIRTINTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMU NR. 1V- 709 „dėl KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

 

2016 m. spalio 19 d.  Nr. (1.3)-T1-237

Prienai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 19 ir 34 punktais, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Siūlyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ (toliau – ITV):

11.1.1v Veiksmą: Nenaudojamo pastato, esančio Prienų mieste, Kranto g. 8, pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams išbraukti iš ITV programos;

2.  Vietoj 1.1.1v Veiksmo į ITV programą įtraukti veiksmą Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams (priedas).

 

 

Savivaldybės meras