Projektas Nr. XIVP-

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS seimas

nutarimas

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, SEIMO KANCELIARIJOS IR SEIMUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS, TEISMŲ, PROKURATŪROS, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS seimas

nutarimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, SEIMO KANCELIARIJOS IR SEIMUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS, TEISMŲ, PROKURATŪROS, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS PAGAL GRUPES

 

Grupė

Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos pavadinimas

I

Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo kanceliarija

Respublikos Prezidento kanceliarija

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Regionų administracinis teismas

Lietuvos apeliacinis teismas

Vilniaus apygardos teismas

Nacionalinė teismų administracija

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga

II

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Apygardų teismai, išskyrus Vilniaus apygardos teismą

Apygardų prokuratūros

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Savivaldybių tarybos (savivaldybėse, kuriose daugiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių kontrolierių tarnybos (savivaldybėse, kuriose daugiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių administracijos (savivaldybėse, kuriose daugiau kaip 100 000 gyventojų)

Biudžetinės įstaigos – seniūnijos (savivaldybėse, kuriose daugiau kaip 100 000 gyventojų)

III

Apylinkių teismai

Apylinkių prokuratūros

Valstybinė kultūros paveldo komisija

Nacionalinė sveikatos taryba

Etninės kultūros globos taryba

Savivaldybių tarybos (savivaldybėse, kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių kontrolierių tarnybos (savivaldybėse, kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių administracijos (savivaldybėse, kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)

Biudžetinės įstaigos – seniūnijos (savivaldybėse, kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)“

 

2 straipsnis.

 

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                Ričardas Juška