Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL Garantinio fondo 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Garantinio fondo 2017 metų ataskaitų rinkinį.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas