Projektas Nr. XIIIP-698(3)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO Nr. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS 

 

2017 m.                              d. Nr.

 

Vilnius

 

1    straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

 

1.      Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju  23 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

23) gegužės 11-ojiPagarbos mokesčių mokėtojams diena;“.

2.      Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 23–63 punktus laikyti atitinkamai 24–64 punktais.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                                     Eugenijus Jovaiša