Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 524 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 524 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 524 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

524 straipsnis. Nacistinių, komunistinių ar kitų autoritarinių režimų simbolių platinimas ar demonstravimas“

2. Pakeisti 524 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų arba kitų autoritarinių režimų simbolių, naudojamų propaguoti jų įvykdytą ar vykdomą karinę agresiją (dvispalvė juodai oranžinė Georgijaus (Šv. Jurgio) juosta, raidės Z ir (arba) V ar kiti šias raides išreiškiantys elementai ir kiti simboliai), platinimas, naudojimas susirinkimuose ar viešosiose vietose arba kitoks demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų eurų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų eurų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

 

 

 

Teikia

 

Seimo narė Paulė Kuzmickienė