Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL nepasitikėjimo Lietuvos Banko valdybos pirmininku VItu Vasiliausku

 

2019 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

 

konstatuodamas, kad Lietuvos bankas vengė bendradarbiauti su parlamentinį tyrimą atliekančiu Seimo Biudžeto ir finansų komitetu, veikiančiu laikinosios komisijos teisėmis, (toliau – Komitetas) ir galimai sąmoningai neteikė Komitetui visos Lietuvos banko turimos informacijos apie VILIBOR indekso pokyčių krizės laikotarpiu priežastis bei aplinkybes ir šių pokyčių įtaką gyventojų palūkanų išlaidoms, taip apsunkindamas Komiteto vykdomą tyrimą bei Komitetui pristatydamas iškreiptą ir tikrovės neatitinkantį vaizdą apie 2009-2010 metų krizę Lietuvoje;

 

pažymėdamas, kad Lietuvos banko pozicija parlamentinio tyrimo atžvilgiu ir jo elgesys neteikiant visos turimos informacijos apie VILIBOR indekso nustatymo metodiką ir jos vertinimus bei šio indekso pokyčių aplinkybes krizės laikotarpiu, buvo skirtas ginti siaurus institucinius ir komercinių bankų, o ne jų klientų ir visų šalies piliečių, interesus;

 

įvertinęs tai, kad savo žodžiais ir veiksmais Lietuvos banko valdybos pirmininkas siekė nuteikti Lietuvos banko tarnautojus atmestinai ar net neigiamai vertinti Komiteto atliekamą tyrimą, pažeisdamas geros moralės principus bei esminius Lietuvos banke taikomame etikos kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, viešumo principus, menkino Tautos atstovybės vykdomą veiklą, ją apibūdindamas kaip „beprasmiškiausią darbą“, „marodieriavimą“ ir net „santykius su lavonais“;

 

pripažindamas, kad aukščiau nurodytais veiksmais Lietuvos banko valdybos pirmininkas pažemino Seimo reputaciją bei diskreditavo Lietuvos banką, kaip pagrindinę už Lietuvos finansų sistemos ir finansinių paslaugų priežiūrą atsakingą instituciją,

 

 

reiškia nepasitikėjimą Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku ir kreipiasi į jį, siūlydamas atsistatydinti iš užimamų pareigų, o šiam neatsistatydinus – ragina Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę pradėti Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko atleidimo iš užimamų pareigų procedūrą.

 

 

Seimo pirmininkas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

1.      Ramūnas Karbauskis

2.      Gediminas Kirkilas

3.      Remigijus Žemaitaitis

4.      Stasys Jakeliūnas

5.      Arūnas Gumuliauskas

6.      Aušrinė Norkienė

7.      Agnė Širinskienė

8.      Egidijus Vareikis

9.      Rima Baškienė

10.  Eugenijus Jovaiša

11.  Juozas Rimkus

12.  Juozas Varžgalys

13.  Alfredas Stasys Nausėda

14.  Dainius Kepenis

15.  Algimantas Kirkutis

16.  Gediminas Vasiliauskas

17.  Antanas Baura

18.  Aušra Papirtienė

19.  Valius Ąžuolas

20.  Andriejus Stančikas

21.  Aurimas Gaidžiūnas

22.  Guoda Burokienė

23.  Viktoras Rinkevičius

24.  Audrys Šimas

25.  Petras Nevulis

26.  Petras Valiūnas

27.  Vytautas Rastenis

28.  Gintautas Kindurys

29.  Levutė Staniuvienė

30.  Vida Ačienė

31.  Asta Kubilienė

32.  Tomas Tomilinas

33.  Andrius Mazuronis

34.  Juozas Imbrasas

35.  Valentinas Bukauskas

36.  Rimas Andrikis

37.  Petras Gražulis

38.  Algimantas Dumbrava

39.  Stasys Tumėnas

40.  Aurelijus Veryga

41.  Artūras Skardžius

42.  Robertas Šarknickas

43.  Jonas Jarutis

44.  Naglis Puteikis