Projektas Nr. XIVP-2511(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PARAMOS GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIAMS ĮSTATYMO NR. VIII-541 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienkartinės pašalpos mokamos, jų skyrimo ir mokėjimo administravimo išlaidos apmokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Vienkartines pašalpas skiria ir moka šiame įstatyme nurodytų asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracija. Savivaldybių administracijoms vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo administravimo išlaidoms padengti skiriami 2 procentai nuo vienkartinėms pašalpoms mokėti skirtų lėšų. Vienkartinių pašalpų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                         Justas Džiugelis

part_f9fe70f9dcd44aa1b5814f5dccdfa3f7_end