Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1428 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                        Nr.

Vilnius

 

 

1    straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, akcinę bendrovę, taip pat labdaros ir paramos fondą Civilinio kodekso, šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Į labdaros ir paramos fondą negali būti pertvarkoma viešoji įstaiga, kurios dalininkas arba savininkas yra valstybė ar savivaldybė. Po pertvarkymo veiksiančiam viešajam juridiniam asmeniui pereina visos pertvarkomos viešosios įstaigos teisės ir pareigos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Valerijus Simulik

Ričardas Juška

Jonas Varkalys

Juozas Baublys

Jonas Liesys

Ingrida Šimonytė

Algis Strelčiūnas

Linas Balsys

Aušra Maldeikienė

Vitalijus Gailius

Gintaras Vaičekauskas

Virgilijus Alekna

Kęstutis Glaveckas

Viktorija Čmilytė Nielsen

Dovilė Šakalienė

Agnė Bilotaitė

Aušrinė Armonaitė

Arūnas Gelūnas

Gintaras Steponavičius