Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

 

DĖL 2017 metų paskelbimo arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO metais

 

2017 m.            d. Nr.


Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad šiais, 2017 metais, garbingas lietuvių tautos sūnus, ganytojas, sovietinių represijų kankinys, arkivyskupas Teofilius Matulionis Katalikų bažnyčios bus skelbiamas palaimintuoju;

vertindamas šio istorinio įvykio svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei ir tai, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje iškilminga beatifikacija vyks būtent Lietuvoje;

pabrėždamas tai, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybė simboliškai atstovauja visiems nuo sovietų valdžios represijų nukentėjusiems lietuviams ar kitų tautybių Lietuvos piliečiams – tiek dvasininkams, tiek pasauliečiams,  n u t a r i a :

 

Paskelbti 2017 metus arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais.

 

 

SEIMO PIRMININKAS

 

 

Teikia Seimo nariai:                                                                

 

Paulius Saudargas

Mantas Adomėnas

Žygimantas Pavilionis

Rimantas Jonas Dagys

Laurynas Kasčiūnas

Audronius Ažubalis (pasirašė 2017-05-11)