Projektas Nr. XIIIP-1263(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS METAIS

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais bus minimos Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos 100-osios atkūrimo metinės;

pabrėždamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos svarbą, kaip organizacijos įsikūrusios Pirmoje Lietuvos Respublikoje ir atsikūrusios po 1990 m. Kovo 11-osios savo veiklos ir tradicijų tęsėjos bei šios organizacijos gyvavimą egzode, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą Sovietų Sąjungos okupacijos metais;

suvokdamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos 100 metų nuveiktų darbų svarbą, reikšmę bei iki šiol vykdomus šios Sąjungos kilnius tikslus vardan Lietuvos valstybės ir žmonių;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę organizaciją ir jos nares,        n u t a r i a:          

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   iki 2018 m. sausio 1 d. parengti ir patvirtinti Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metų programą;

2)   2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos metų programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                  Laimutė Matkevičienė