Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario     d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 2021 m. gruodžio 15 d. raštą Nr. SJOA12/01 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos delegatų“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019–2023 metų kadencijai tokios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė);

Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Augustė Gočelkytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

Laura Raudonė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;

Goda Samalionytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

Roberta Stonkutė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;

Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;

Žygimantas Ruškys, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;

Mindaugas Valantinas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras