Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. XIV-19 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.        d. Nr. XIV-

Vilnius


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„12 straipsnis.

1. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas turi 7 pavaduotojus.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Audronių Ažubalį.

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Seimo narę Guodą Burokienę.

4. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Vytautą Gapšį.

5. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Arminą Lydeką.

6. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Marių Matijošaitį.

7. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Aurelijų Verygą.

8. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Emanuelį Zingerį.“

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma