Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2023 METŲ PASKELBIMO VLADO PUTVINSKIO-PŪTVIO METAIS

 

2022 m.  gegužės     d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2023 metais bus minimos Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo, pirmojo vado ir ideologo, iškilaus Tautos sūnaus Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-osios gimimo metinės;

įvertindamas tai, kad ši istorinė asmenybė ypatingai pasižymėjo stiprindama Lietuvos gynybinius pajėgumus, šiam tikslui su bendraminčiais įsteigdama Lietuvos šaulių sąjungą ir savo lėšomis apginkluodama pirmuosius organizacijos narius, iki pat savo mirties puoselėjo kultūrinę, sportinę, švietėjišką ir ideologinę organizacijos raidą;

siekdamas Lietuvos visuomenei aktualizuoti Vlado Putvinskio-Pūtvio iniciatyvas žemės ūkio, švietimo, kultūros, sporto, gynybinių pajėgumų stiprinimo, Lietuvos teritorinio vientisumo (su Klaipėdos kraštu ir sostine Vilniuje) srityse, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2023 metus Vlado Putvinskio-Pūtvio metais.

 

2 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2022 m. liepos 1 dienos parengti ir patvirtinti Vlado Putvinskio-Pūtvio metų programą;

2) 2023 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Vlado Putvinskio-Pūtvio metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

LR Seimo nariai                                                                                        Paulius Saudargas

 

 

 

Gintarė Skaistė

 

Ingirda Šimonytė

 

Valdas Rakutis

 

Justinas Urbanavičius

 

Jonas Gudauskas

 

Rūta Miliūtė

 

Arvydas Nekrošius

 

Kasparas Adomaitis

 

Dalia Asanavičiūtė

 

Irena Haase

 

Audronius Ažubalis

 

Žygimantas Pavilionis

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Aurelijus Veryga (pasirašė 2022-05-12)