Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR.
IX-931 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2022 m.                        d. Nr.

 

Vilnius

 

 

6 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo ir naudojimo apribojimai

1. F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.

2. F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.

3. 2. F2 ir F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

4. 3. F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai. F4 kategorijos fejerverkus Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti draudžiama.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                    Linas Jonauskas