Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO

SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2024 m. _________ __ d. Nr.      

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 471 „Dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1Pradėti rengti elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiuosius planus:

1.1.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Alytaus apskrityje specialųjį planą;

1.2.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Kauno apskrityje specialųjį planą;

1.3.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Klaipėdos apskrityje specialųjį planą;

1.4.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Marijampolės apskrityje specialųjį planą;

1.5.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Panevėžio apskrityje specialųjį planą;

1.6.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Šiaulių apskrityje specialųjį planą;

1.7.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Tauragės apskrityje specialųjį planą;

1.8.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Telšių apskrityje specialųjį planą;

1.9.    elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Utenos apskrityje specialųjį planą;

1.10.  elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo Vilniaus apskrityje specialųjį planą.

2.  Nustatyti šiuos planavimo tikslus:

2.1. planuojamose teritorijose nustatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) prioritetines kryptis ir užtikrinti darnią ryšių bokštų ir stiebų plėtrą;

2.2. numatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;

2.3. nustatyti planuojamos teritorijos ir prireikus gretimų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Susisiekimo ministras