Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAIS

 

2019 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. sukanka 100 metų nuo habilituotos biologijos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės gimimo,

įvertindamas tai, kad E.Šimkūnaitė išstudijavo ir moksliškai aprašė vaistažolinius augalus, gebėjo lyginti lietuvių vaistažolininkystės ir liaudies medicinos patirtį,

pabrėždamas, kad didelis dėmesys buvo skiriamas jaunimo sudominimui vaistiniais augalais, organizuota Neakivaizdinė jaunųjų vaistažolininkų mokykla neformaliam moksleivių švietimui.

siekdamas pažymėti Eugenijos Šimkūnaitės 100 metų gimimo jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis vaistiniais augalais nutaria:

1 straipsnis.

Paskelbti 2020 metus Eugenijos Šimkūnaitės metais.

2 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2019 m. spalio 1 d. parengti Eugenijos Šimkūnaitės metų minėjimo programą ir ją patvirtinti;

2) numatyti lėšų 2020 metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintai Eugenijos Šimkūnaitės metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia:

 

Arūnas Gumuliauskas

Eugenijus Jovaiša

Arvydas Nekrošius

Valentinas Bukauskas

Stasys Tumėnas

Irena Šiaulienė

Vytautas Juozapaitis

Luarynas Kasčiūnas

Juozas Imbrasas