LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

 

Projektas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ NACIONALINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m.                                    d.   Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį.

 

 

Seimo Pirmininkas