Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021  m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi:

6. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos turi kompetenciją nustatyti, vertinti ir įpareigoti verslininką atlyginti vartotojo patirtą neturtinę žalą. Sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimus, mutatis mutandis taikomos, be kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249, 6.250 straipsnių nuostatos.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Rasa Budbergytė