Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS PATEIKTŲ SIŪLYMŲ PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI PETRUI GRAŽULIUI PAGRĮSTUMUI IŠTIRTI IR IŠVADAI DĖL PAGRINDO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ PARENGTI SUDARYMO

 

2023 m. kovo            d. Nr.
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 231 ir 232 straipsniais ir konstatuodamas, kad Seimo narys Petras Gražulis 2022 m. rugsėjo 15 d. Seimo vakariniame posėdyje, balsuodamas už kitą Seimo narį, savo sąmoningais veiksmais pažeidė Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalies nuostatą ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintą sąžiningumo principą bei galimai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir (ar) sulaužė Seimo nario priesaiką, nutaria:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo specialiąją tyrimo komisiją pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti (toliau – Komisija) iš 11 Seimo narių.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Komisiją:

1) Guoda Burokienė;

2) Eugenijus Gentvilas;

3) Vaida Giraitytė-Juškevičienė;

4) Irena Haase;

5) Laima Nagienė;

6) Rasa Petrauskienė;

7) Tomas Vytautas Raskevičius;

8) Eugenijus Sabutis;

9) Linas Slušnys;

10) Agnė Širinskienė;

11) Andrius Vyšniauskas.

 

3 straipsnis.

Paskirti Komisijos pirmininku .................................. .

 

4 straipsnis.

Paskirti Komisijos pirmininko pavaduotoju ................................. .

 

5 straipsnis.

Pavesti Komisijai iki 2023 m. gegužės 1 d. atlikti tyrimą ir pateikti išvadą kartu su Seimo nutarimo projektu ir kitais dokumentais Seimo Pirmininkui.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                 Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                    Tomas Vytautas Raskevičius