Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO nR. xi-2017 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                           Antanas Matulas

                                               Raimundas Martinėlis

                                               Eugenijus Gentvilas

                                               Aušrinė Armonaitė