Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. XIV-69 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ NARIŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.         d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narių pavaduotojus:

1) Dalios Asanavičiūtės

– 1) Linas Slušnys;

2) Vilija Aleknaitė Abramikienė;

2) Audroniaus Ažubalio

– 1) Edmundas Pupinis;

2) Dainius Kreivys;

3) Andriaus Bagdono

– Romualdas Vaitkus;

4) Vytauto Gapšio

– Vaida Giraitytė-Juškevičienė;

5) Domo Griškevičiaus

– Algirdas Stončaitis;

6) Jono Jaručio

– Aušrinė Norkienė;

7) Armino Lydekos

– Raimundas Lopata;

8) Mindaugo Lingės

– 1) Justas Džiugelis;

2) Andrius Kupčinskas;

9) Mato Maldeikio

– 1) Liuda Pociūnienė;

2) Andrius Navickas;

10) Mariaus Matijošaičio

– Morgana Danielė;

11) Andriaus Mazuronio

– Vaida Giraitytė-Juškevičienė;

12) Rūtos Miliūtės

– Laima Mogenienė;

13) Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

– 1) Jurgita Sejonienė;

2) Aistė Gedvilienė;

14) Arvydo Nekrošiaus

– Asta Kubilienė;

15) Monikos Ošmianskienės

– Artūras Žukauskas;

16) Gintauto Palucko

– Rasa Budbergytė;

17) Žygimanto Pavilionio

– 1) Paulė Kuzmickienė;

2) Vytautas Kernagis;

18) Algirdo Syso

– Orinta Leiputė;

19) Giedriaus Surplio

– Antanas Vinkus;

20) Tomo Tomilino

– Lukas Savickas;

21) Aurelijaus Verygos

– Guoda Burokienė;

22) Andriaus Vyšniausko

 

– 1) Arūnas Valinskas;

2) Vilius Semeška;

23) Emanuelio Zingerio

 

– 1) Kęstutis Masiulis;

2) Irena Haase.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narių pavaduotojus:

1) Angelės Jakavonytės

– 1) Dalia Asanavičiūtė;

2) Arūnas Valinskas;

2) Vytauto Juozapaičio

– 1) Edmundas Pupinis;

2) Andrius Navickas;

3) Vytauto Kernagio

 

– 1) Paulė Kuzmickienė;

2) Linas Slušnys;

4) Liudos Pociūnienės

– 1) Vilija Aleknaitė Abramikienė;

2) Irena Haase;

5) Roberto Šarknicko

– Rimantė Šalaševičiūtė;

6) Stasio Tumėno

– Eugenijus Jovaiša;

7) Kęstučio Vilkausko

– Eugenijus Sabutis.“

 

3 straipsnis.

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narių pavaduotojus:

1) Valentino Bukausko

– Viktoras Fiodorovas;

2) Guodos Burokienės

– Gintautas Kindurys;

3) Domo Griškevičiaus

– Vytautas Bakas;

4) Ričardo Juškos

– Eugenijus Gentvilas;

5) Kęstučio Masiulio

– 1) Jurgis Razma;

2) Sergejus Jovaiša;

6) Bronislovo Matelio

 

7) Kęstučio Navicko

– 1) Jonas Gudauskas;

2) Kazys Starkevičius;

– 1) Rasa Petrauskienė;

2) Sergejus Jovaiša;

8) Audriaus Petrošiaus

– 1) Mindaugas Skritulskas;

2) Matas Maldeikis;

9) Eugenijaus Sabučio

Kęstutis Vilkauskas;

10) Algio Strelčiūno

– 1) Antanas Čepononis;

2) Paulė Kuzmickienė;

11) Jurgitos Šiugždinienės

 

1) Andrius Kupčinskas;

2) Andrius Vyšniauskas;

12) Ritos Tamašunienės

– Agnė Širinskienė;

13) Valdemaro Valkiūno

– Jonas Pinskus.“

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma

part_f59a7872e361478d81b04b9d2928fb08_end