Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS KONVENCIJOS IR SUSITARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS KONVENCIJOS SĄLYGŲ RATIFIKAVIMO

 

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Konvencijos ir Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. birželio 8 d. dekretą Nr. 1K-1311, ratifikuoja 1960 m. gruodžio 14 d. Paryžiuje priimtą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvenciją ir 2018 m. gegužės 30 d. Paryžiuje pasirašytą Susitarimą dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos sąlygų.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria instituciją, atsakingą už Konvencijos ir Susitarimo nuostatų įgyvendinimo koordinavimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas