Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – dėl šio kodekso 199, 224, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 50 straipsnio 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 dalyse, 70, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.    Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys    

Virginijus Sinkevičius