Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 982 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                      d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 982 straipsniu

Papildyti Kodeksą 982 straipsniu:

982 straipsnis. Darbo, savanoriškos veiklos ar paslaugų sutarties sudarymas su     

asmenimis, kuriems taikomi darbo su vaikais apribojimai, nustatyti                                                                          

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme

1. Darbo, savanoriškos veiklos ar paslaugų sutarties sudarymas su asmenimis, kuriems taikomi darbo su vaikais apribojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme,

užtraukia baudą darbdaviams, atsakingiems asmenims ar paslaugų gavėjams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 961, 97, 98, 981, 982, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 3621 straipsnyje, 453 straipsnio 10, 11 dalyse, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

Seimo nariai:

Agnė Bilotaitė                                      Ieva Kačinskaitė- Urbonienė

Justas Džiugelis

Rimantė Šalaševičiūtė

Monika Ošmianskienė

Jonas Varkalys

Dovilė Šakalienė

Rima Baškienė

Morgana Danielė