LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTERIJA

 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@eimin.lt, http://www.eimin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai,

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai,

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

 

2020-04-

Nr. (30.4-53E)- 3-

 

 

 

 

 

DĖL priemonės SCHEMOS IR SĄLYGŲ APRAŠO

 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija teikia derinti priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ (toliau – Priemonė) schemą ir sąlygų aprašą. Priemonę planuojama įgyvendinti atsižvelgiant į situaciją rinkoje, susidariusią dėl koronaviruso (COVID- 19).

Teikiamos schemos teisinis pagrindas – 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatas – Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema.

Maloniai prašom pastabas dėl schemos ar informaciją apie suderinimą pateikti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo rašto gavimo, tačiau, įvertindami susidariusią situaciją, laukiame Jūsų atsakymo kuo greičiau.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ projektas, 6 lapai.

 

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė                                                                    Jekaterina Rojaka                        

 

 

 

 

 

Laura Čiukšytė, tel. 8 706 64 857, el. p. laura.ciuksyte@eimin.lt