LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

Žemės ūkio ministerijai

 

 

2021-08-

 

(65)-D8 (E)-

Į

 

Nr.

 

 

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 486/359 „DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS, ŪKINIAMS GYVŪNAMS IR MIŠKUI APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 23d. įsakymo Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas).

Projekto tikslas – ištaisyti techninę klaidą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos 21 punkte, pakeisti nuorodą į negaliojantį teisės aktą 24 punkte.

Projektu neįgyvendinami ES teisės aktai.

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Visuomenė su projektu supažindinama jį paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Prašome per 10 darbo dienų po projekto paskelbimo TAIS pateikti pastabas ir pasiūlymus. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad projektui pritarta.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 23d. įsakymo Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 23d. įsakymo Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

 

Aplinkos viceministras

Danas Augutis

 

 

 

 

 

Vilmantas Graičiūnas, 864 668 017, el. p. vilmantas.graiciunas@am.lt