Projektas Nr. XIVP-2377(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo nr. i-108 2 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kalbos komisijai vadovauja pirmininkas. Kalbos komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Švietimo ir mokslo komiteto teikimu iš Kalbos komisijos narių 5 metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas. Kalbos komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus jiems nustatytą darbo užmokestį už darbą Kalbos komisijoje ir atlyginimą už kūrybinę, pedagoginę ir (ar) mokslinę veiklą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                               Artūras Žukauskas