LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2019 m. balandžio      d. Nr.   

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

apsvarstęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitą;

įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 metų veiklą, pasiektą pažangą ir ankstesniais metais nuveiktų darbų poveikį;

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitos išsamumą, pateiktos informacijos apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus detalumą;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad duomenys apie 2018 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuveiktų darbų poveikį daugeliu atvejų bus prieinami tik vėlesniais metais;  

pabrėždamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės artimiausio laikotarpio veiklos prioritetų tęstinumą,

pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitai.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

Teikia

 

Seimo narys Ramūnas Karbauskis