Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 Papildymo 15 straipsniu

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 15 straipsniu

Papildyti Įstatymą 15 straipsniu:

15 straipsnis. Įstatymo taikymas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, jai išstojus iš Europos Sąjungos

Jeigu iki 2019 m. kovo 30 d. neįsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo arba nepriimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį, nuo 2019 m. kovo 30 d. iki 2021 m. kovo 30 d. šio Įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei taikomos tokia pačia apimtimi, kaip ir Europos Sąjungos valstybėms narėms.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

Šio įstatymas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas