Projektas XIIIP-5304(3)

                                                                                       priėmimui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

Dėl 2021 metų, 2022 metų ir 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti šias 2021 metų, 2022 metų ir 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamas pajamas:

1) 2021 metų –13 366,1 mln. eurų;

2) 2022 metų –14 310,1 mln. eurų;

3) 2023 metų –14 507,8 mln. eurų.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šiuos 2021 metų, 2022 metų ir 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamus asignavimus:

1) 2021 metų –18 000,2 mln. eurų;

2) 2022 metų –15 998,6 mln. eurų;

3) 2023 metų –15 848,1 mln. eurų.

 

 

Seimo Pirmininkas