Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas