Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO nr. I-533 16 straipsniO PAKEITIMO  

ĮSTATYMas

 

 

2021 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo priėmimas;“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia             

Lietuvos Respublikos Seimo nariai:   

 

1. Algis Strelčiūnas

 

2. Andrius Vyšniauskas

 

3. Andrius Kupčinskas