Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAs

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 115 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2018 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 115 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 115 straipsnio 1 ir 3 dalis ir jį išdėstyti taip:

115 straipsnis. Slaptas balsavimas

1. Tik slaptai balsuojama tada, kai renkamas Seimo Pirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojai, sprendžiamas nepasitikėjimo Vyriausybe, Ministru Pirmininku ar atskiru ministru klausimas, nepasitikėjimo kuriuo nors Seimo pareigūnu arba Seimo paskirto valstybės institucijos vadovo atleidimo iš pareigų dėl nepasitikėjimo klausimas.

2. Be to, slaptai balsuojama, kai sprendžiami klausimai dėl Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo teisėjų ir šių teismų pirmininkų, Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkų paskyrimo ir atleidimo, Konstitucijos ir įstatymų numatytų valstybės pareigūnų atleidimo dėl nepasitikėjimo, Seimui atskaitingų valstybės institucijų vadovų paskyrimo, taip pat dėl pritarimo Apeliacinio teismo teisėjų, šio teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimui arba atleidimui.

3. Seimui nutarus, gali būti slaptas balsavimas ir kitais personalijų klausimais, išskyrus balsavimą dėl kaltinimo formuluočių apkaltos proceso metu.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

                                                                                                                                                           

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                        Mantas Adomėnas

Monika Navickienė